Online EMDR-Basistraining

incl. VAT, free shipping

Delivery Time 1 - 2 Business days

De 4,5-daagse basisopleiding heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma-gerelateerde stoornissen.

Informatie

De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.

Er wordt tijdens de training betrekkelijk veel met het aangeleerde materiaal geoefend. Dit oefenen gebeurt in groepen van ongeveer 12 deelnemers en altijd onder begeleiding en supervisie van ervaren clinici. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Wellicht ten overvloede zij hier benadrukt dat het hierbij om oefening gaat en niet om therapie. Van u wordt dan ook verwacht dat u zelf een verantwoorde keuze maakt bij de selectie van ‘nare’ ervaringen. In geval van twijfel kunt u altijd overleggen met één van de trainers/begeleiders.

De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van videofragmenten van door u uitgevoerde EMDR-behandelingen.

Docenten

Drs. Erik ten Broeke (trainer) is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is vrijgevestigd cognitief gedragstherapeut Deventer. Sinds circa 30 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene trainingen cognitieve gedragstherapie. Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als senior-trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-trainingen en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR (deel I en II)’ en ‘Vraagbaak EMDR’. Daarnaast schreef hij – vaak samen met anderen – artikelen/boekhoofdstukken en verscheidene (Hand)boeken over (Geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie.

Dr. Suzy Matthijssen (facilitator/ trainer i.o.) is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is hoofd van het Altrecht Academisch Angstcentrum en hoofd van een intensief traumabehandelingsprogramma en directeur van Enhancing Trauma Treatment - Institute. Ze is supervisor VGCt en EMDR Europe Supervisor. Suzy is gepromoveerd op het gebied van verbeteringen in traumabehandelingen en geeft al jaren trainingen in EMDR 2.0, (intensieve) PTSS behandelingen, angststoornissen en doet onderzoek en publiceert over verbeteringen op het gebied van angst-, dwang- en traumagerelateerde problematiek. 

Tarief en Literatuur

Created with Sketch.

De kosten van de Basistraining EMDR bedragen €1050 (exclusief cursusmateriaal). 

Men dient zelf het handboek EMDR aan te schaffen.

 • De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003: 7e druk 2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 430 3647 4] 


De inhoud dient voorafgaand aan de cursus gelezen te zijn.

Let op: van alle boeken wordt altijd de nieuwste druk gebruikt.

Vereisten en Accreditatie

Created with Sketch.

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding
Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

 • BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, psychiater of orthopedagoog-generalist, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
 • registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding of cognitief gedragstherapeut VGCt;
 • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
 • registratie als Seksuoloog NVVS.
 • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP; of
 • een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.


2. Werkervaring
Ten minste 12 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen, waarvan ten minste gemiddeld 6 uur per week besteed wordt aan therapie binnen de doelgroep Volwassenen.

Voor het behalen van het certificaat van de vervolgtraining is 100% aanwezigheid verplicht. Annuleringsvoorwaarden zijn terug te vinden op de website www.ett-institute.com.

 

 • FGzPt 
 • Nascholing Eerstelijns kwalificatie NIP
 • VGCt
 • Nascholing Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP): (bij- en nascholing)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: (nascholing psychiatrie)


 

Data

Created with Sketch.

De online basistraining vindt plaats op:

 • 06 september 2024: (9:30-ca. 20:00)
 • 07 september 2024: 9:30-17:00
 • 04 oktober 2024: 9:30-17:00
 • 01 november 2024: 9:30-17:00